O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja poprzez działania w przestrzeni internetu wiedzy o historii gospodarczej
i polskich dokonaniach w tej sferze. Wybrana forma popularyzacji, rozmowy w formie podcastów, jest obecnie szeroko stosowanym w krajach anglosaskich narzędziem promocji nauki. W projekcie przewiduje się realizację dwunastu 30-minutowych odcinków-rozmów na tematy wybrane przez pracowników Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego z ekspertami - naukowcami reprezentującymi historię gospodarczą oraz historię społeczną. Przewiduje się udział w projekcie kilku osób przygotowujących i prowadzących poszczególne rozmowy oraz 12 ekspertów w zakresie problematyki będącej tematem kolejnych odcinków.

Tematyka podcastów

 • Czy inflacja jest zjawiskiem, które pojawiło się dopiero w XXI wieku?
 • Czy edukacja powinna być bezpłatna i czy zawsze tak było?
 • Czym jest system bankowy i jak on wyglądał w przeszłości?
 • Czy i jak wojna wpływała i wpływa na gospodarki narodowe i gospodarkę globalną?
 • Od jak dawna istnieją marki narodowe?
 • Czy kraj jest marką gospodarczą i jak to bywało w przeszłości?
 • Skąd się wzięły media i jak ewoluowała ich rola w życiu społeczeństw?
 • Czy bogata północ zawsze była bogata?
 • Jak powstawały nowoczesne systemy pieniężne?
 • Jak zmieniała się rola budżetu państwa na przestrzeni XX i XXI wieku?
 • Czy monopole w gospodarce mają rację bytu, skąd się wzięły i jak ewoluowały?
 • Co kiedyś napędzało polską gospodarkę i co napędza ją dziś?
prof. dr hab. Paweł Grata
Zespół projektowy
Prof. dr hab. Paweł Grata

Profesor nauk humanistycznych. Historyk zajmujący się naukowo historią gospodarczą i społeczną. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

dr Jarosław Kinal
Zespół projektowy
dr Jarosław Kinal

Doktor nauk społecznych. Medioznawca i socjolog zajmujący się wpływem informacji i technologii na społeczeństwo. Pełnomocnik Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą

Informacje o projekcie

Celem projektu jest popularyzacja poprzez działania w przestrzeni internetu wiedzy o historii gospodarczej i polskich dokonaniach w tej sferze. Wybrana forma popularyzacji, rozmowy w formie wideopodcastów, jest obecnie szeroko stosowanym w krajach anglosaskich narzędziem promocji nauki. Ze względu na planowaną treść, zasięgi i popularność tej formy przekazu oraz zamiar tłumaczenia na język angielski projekt będzie skierowany zarówno do polskiego jak i zagranicznego odbiorcy. Projekt stanowi element inicjujący tego typu działania z zamierzeniem rozwoju tej formy po zakończeniu jego realizacji. Będące efektem projektu podcasty oraz publikacja będą przygotowane w językach polskim i angielskim. W projekcie przewiduje się realizację dwunastu 30-minutowych odcinków-rozmów na tematy wybrane przez pracowników Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego z ekspertami - naukowcami reprezentującymi historię gospodarczą oraz historię społeczną. Przewiduje się udział w projekcie kilku osób przygotowujących i prowadzących poszczególne rozmowy oraz 12 ekspertów w zakresie problematyki będącej tematem kolejnych odcinków. Działania popularyzatorskie projektu obejmować będą również przekazanie nagrań (w formie linku do portalu głównego (tzw. landing page)) do instytucji edukacyjnych (Kuratoria Oświaty, szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe) w kraju oraz szkół i organizacji polonijne na świecie (wybranych z bazy organizacji polonijnych dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Dodatkowym elementem będzie popularyzacja efektów poprzez artykuły dotyczące projektu w prasie i portalach informacyjnych o różnym stopniu zasięgów. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości historyczno-ekonomicznej w tzw. pokoleniu Z, to jest wśród ludzi młodych, o wąsko skorelowanych zainteresowaniach, poprzez odpowiedni, atrakcyjny dla tej grupy odbiorców typ działania. Adresatami projektu będą również nauczyciele, społecznicy, muzealnicy oraz inne osoby zainteresowane tematyką historii społeczno-gospodarczej. Dostęp do materiałów będzie bezpłatny, uzależniony jedynie od dostępu do internetu

Flaga i godło Polski

Finansowanie projektu

Nazwa projektu:  Czego uczy nas historia gospodarcza? 12 rozmów na trudne czasy.

Kierownik - dr Jarosław Kinal

Okres realizacji: 01.10.2023-30.09.2025

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: Społeczna odpowiedzialność nauki

Wartość projektu - 232 500,00 PLN
Wartość dofinansowania - 209 000,00 PLN

© Copyright 2023-2025 Uniwersytet Rzeszowski - All Rights Reserved.
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność Nauki"
Polityka prywatności strony 12rozmow.plPolityka cookies strony 12rozmow.pl